top of page
61e924bea19225dc599ec5e4_sameie-herobilde.jpg
sameieforsikring_logo-gjennomsiktig.png

Er du styreleder i et sameie eller borettslag?

Har du fått i oppgave å være ansvarlig for forsikringsavtaler og oppfølging av disse?

Vi tar oss av jobben med å hente inn de beste forsikringstilbudene i hele markedet for deg,

samt oppfølging og veiledning i skadesaker. 

Sameieforsikring er et innkjøpssamarbeid. Vi gjør innkjøp i fellesskap, noe som gir bedre betingelser for våre kunder.
Gjennom kontinuerlig analyse av forsikringsselskapenes sameiedekninger og vilkår har vi til enhver tid oppdatert informasjon om beste plasseringer.

bottom of page