top of page

 

PERSONOPPLYSNINGER I FORSIKRINGSVERKET AS

Forsikringsverket AS er et forsikringsmeglerforetak underlagt norsk lovgivning.

Med denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter som gjelder etter gjeldende regelverk for personopplysningsloven og The General Data Protection Regulation (GDPR).

Denne erklæringen gjelder både for Forsikringsverket AS og Sameieforsikring.no, og alle opplysninger som samles inn i forbindelse med kundeforhold hos begge bedriftene, samt ved bruk av begge våre nettsider.

Personvernerklæringen kan endres over tid ettersom lover og regler om personopplysningsloven fornyes. Oppstår det endringer av betydning vil Forsikringsverket AS informere om dette - også dersom det er pålagt å gjøre det ved lov.

Skulle det være spørsmål til vår bruk av personopplysninger ta gjerne kontakt med oss.

Hvilke opplysninger samler Forsikringsverket AS inn?

Personopplysningene som kan samles inn av Forsikringsverket AS gjøres på bakgrunn av kundeforhold. 

Vi kan samle inn informasjon om personer, bedrifter og representanter for disse.

Typen opplysninger vi innhenter er avhengig av hva slags forsikringer som skal administreres av Forsikringsverket AS. 

I noen tilfeller vil sensitiv informasjon innhentes, for eksempel i forbindelse med helseforsikringer. Dette gjøres kun om det er sett på som helt nødvendig for behandling av saken. Skulle du formidle slik sensitiv informasjon til oss i Forsikringsverket AS, vil dette gi oss samtykke til å bruke det til det formålet som er avtalt. 

Andre data som vi kan samle inn:

 • Kontaktinformasjon: navn, telefonnummer og epost

 • Finansiell informasjon

 • Yrke, tittel og stillingskategori der dette er relevant

Til hvilke formål bruker Forsikringsverket AS personopplysninger?

Forsikringsverket AS bruker personopplysninger:

 • I sammenheng med plassering av forsikring, ved anbudsrunder og ved risikovurdering. 

 • Administrering av kundens forsikringer inkludert behandling av henvendelser og fornyelse.

 • Der det er lovpålagt å bruke opplysninger som del av våre plikter som forsikrings formidler.

 • I kommunikasjon og forhandling med forsikringsselskapene. 

Når og hvor innhenter Forsikringsverket AS personlige data?

Forsikringsverket AS innhenter personopplysninger i forbindelse med:

 • Megleroppdrag

 • Der det er nødvendig å foreta risikovurdering av kunde/bedrift i forbindelse med en type forsikring eller som et ledd i bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I denne sammenheng brukes som oftest offentlige registre og databaser.

Opplysninger kan hentes fra:

 • Arbeidsgiver, andre forsikringsmeglere og eventuelle andre tredjeparter som del av et megleroppdrag

 • Offentlige registre og databaser

 • Våre nettsider www.forsikringsverket.no og www.sameieforsikring.no: kontaktskjema, informasjonskapsler og IP-adresse

Hvem deler Forsikringsverket AS personlige data med?

Forsikringsverket AS kan dele data med tredjeparter som har en rolle i ditt kundeforhold hos oss. Dette kan være:

 • Andre forsikringsmeglere og forsikringsselskap

 • Mellommenn som forsikringsagenter

 • Leverandører av tjenester som IT og kundebehandlingssystem

 • Regnskapsfører og revisor

 • Advokat for eksempel i forbindelse med skadeoppgjør

Hvor lenge lagres personlige data?

Forsikringsverket AS lagrer dine personopplysninger så lenge vi yter en tjeneste eller har en pågående avtale med deg som kunde. 

Etter kundeforhold er avsluttet kan personopplysninger i noen tilfeller lagres utover kundeforholdet. For eksempel i forbindelse med:

 • Hvitvaskingsloven 

 • Bokføring

 • Pågående krav i forbindelse med en forsikringssak

Personlige data slettes av Forsikringsverket AS når dataene ikke lenger er påkrevet.

Dine rettigheter.

Forsikringsverket AS jobber stadig med å forbedre og utvikle våre tjenester, produkter og nettsider, og denne personvernerklæringen vil kunne bli oppdatert fra tid til annen. Ved vesentlige endringer vil Forsikringsverket AS informere på hensiktsmessig måte og dersom Forsikringsverket AS er pålagt å gjøre det ved lov.

Forsikringsverket AS vil etter henvendelse gi deg innsyn i opplysninger vi har lagret om deg, hva de brukes til og hvor vi har hentet disse opplysningene. Hvor lenge opplysningene lagres og når/hvilke tilfelle de slettes vil også du ha rett til å få informasjon om. I noen tilfeller kan retten til innsyn være beskyttet av lovgivning eller for beskyttelse av andres personvern. 

Du kan kreve retting eller sletting av dine personopplysninger, samt trekke tilbake samtykke til at vi lagrer disse opplysningene om deg. Vær oppmerksom på at i tilfelle der samtykke trekkes tilbake vil dette kunne begrense hvilke tjenester eller produkter. I noen tilfeller vil også dine opplysninger kunne fortsatt tas i bruk så lenge det er påkrevet av lovverk.

Kontaktinformasjon for generelle henvendelser eller klage.

Du kan alltid ta kontakt hvis du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis du har spørsmål om dine rettigheter.

Send oss en mail på post@forsikringsverket.no så skal vi hjelpe deg.

For å sende inn en formell klage på vår behandling av personopplysninger kan du sende inn en skriftlig klage til Datatilsynet på denne adressen:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

bottom of page